Regulamentul de desfășurare al activității promoționale “Descopera Almdudler Sugarfree”

Organizatorul activitatii promotionale

Organizatorul activitatii promotionale cu tema « Descopera Almdudler Sugarfree» este SC ROSSELL&CO SRL cu sediul in localitatea Livada, str. Satu Mare nr.3, jud. Satu Mare inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/467/2001 avand cod fiscal RO14284948 cont nr. RO09INGB0022000044218911 deschis la ING BANK.

Aceasta activitate reprezinta o promotie de tip concurs, in sensul regulamentului pentru promotii al Facebook si se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), care a fost intocmit conform legislatiei aplicabile in Romania, documentul fiind obligatoriu pentru toti participantii la activitatea promotionala, asa cum sunt acestia identificati in continuare.

In desfasurarea prezentei activitati, Societatea ROSSELL&CO SRL nu urmareste integrarea unui site sau a unei aplicatii separate pe site-ul Facebook si nu urmareste atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date catre Facebook. Activitatea desfasurata se limiteaza la operatiuni specifice utilizatorilor Facebook.

Organizatorul activitatii promotionale nu realizeaza niciun fel de administrare a unei promotii, in sensul termenilor si conditiilor Facebook. Aceasta activitate este administrata exclusiv prin actiunile participantilor.

Aceasta activitate nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in asociere cu Facebook.

In desfasurarea prezentei activitati, se vor realiza exclusiv urmatoarele operatiuni: utilizarea optiunii de “like” a paginii de facebook a Rossell si etichetarea intr-un comentariu a unei persoane pentru a o invita si pe ea la concurs.

Regulamentul oficial al activitatii promotionale

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la adresa: localitatea Paulesti, str. Principala nr.47B, jud. Satu Mare

Participarea la aceasta activitate promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice participant a prevederilor si aplicarii prezentului regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora pe pagina oficiala de Facebook a Rossell.

Criterii de eligibilitate pentru participanti

La concurs poate participa orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul in Romania.

Orice participant la concurs trebuie sa aiba capacitatea, ca in cazul in care este castigator, intr-un interval de 24 ore sa furnizeze adresa la care se va trimite prin firma de curierat premiul castigat sau sa se prezinte personal pentru a ridica premiul. Locul de ridicare a premiului este localitatea Paulesti, str. Principala nr.47B, jud. Satu Mare.

In cazul in care participantul se inscrie in activitatea promotionala, dar nu are capacitatea de a furniza o adresa pentru livrare si nu se poate prezenta nici personal pentru a ridica premiul, si este ales ca si castigator potential, Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind incapacitatea castigatorului de a-si indeplini conditiile de acordare a premiului.

In cazul in care castigatorul/castigatoarea unuia din premii este o persoana fizica lipsita de capacitatile de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

La aceasta activitate promotionala nu pot participa angajatii societatii SC ROSSELL&CO SRL

Durata si locul de desfasurare a concursului

Concursul se va organiza in perioada 01.09.2022-11.09.2022

Concursul se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook a Rossell & Co (https://www.facebook.com/RossellRomania/)

Inscrierea in concurs

Pentru a se inscrie in prezenta activitate, orice persoana trebuie sa aiba cont de utilizator pe site-ul facebook.com, completat cu o adresa de email valida si nume/prenume.

In cazul in care username-ul nu corespunde cu numele/prenumele reale, castigatorul/castigatorii anuntati pe https://www.facebook.com/RossellRomania/ sunt obligati sa furnizeze numele si prenumele real, adresa de email si un numar de telefon pentru validare la adresa de email nicoletarosco@rossell.ro.

Societatea SC ROSSELL&CO SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de informatie falsa furnizata de participanti, precum si pentru prelucrarea informatiilor astfel furnizate.

Inainte de inceperea concursului si dupa incetarea lui, inscrierea in concurs si/sau indeplinirea conditiilor mentionate in regulamentul oficial nu confera dreptul de a participa la concurs.

Inscrierea in aceasta activitate, echivaleaza cu/implica faptul ca participantii au luat la cunostinta si au acceptat, integral si neconditionat, atat regulamentul oficial de desfasurare a concursului, cat si toate reglementarile Facebook legate de utilizarea acestui site, fiind direct raspunzatori in cazul incalcarii unei prevederi specifice acestor reglementari.

Mecanismul concursului

Pentru a participa la aceasta activitate promotionala, orice participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

  • Utilizarea optiunii de “like” a paginii de facebook a Rossell & Co
  • Etichetarea intr-un comentariu a unei persoane pentru a o invita si pe ea la concurs.

Se va lua in considerare o singura postare per participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului sau constituie un atac la adresa brandului sau a regulilor de moralitate.

Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat, precum si acele comentarii care nu au legatura cu obiectul activitatii promotionale.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera ca valida respectiva participare.

Premiul acordat

In cadrul acestui concurs va fi oferit ca premiu un sezlong Almdudler si un bax Almdudler Sugarfree. Valoarea totala a premiului oferit in concurs este 0 lei.

Premiul anuntat in concurs se va acorda asa cum a fost anuntat in regulament; el nu se poate schimba cu altceva.

Premiul se va expedia la adresa indicata de castigator sau se va ridica personal, pe baza cartii de identitate doar de catre persoana castigatoare, in termen de maxim 24 de ore de la data anuntului oficial de ridicare a premiului, transmis via email.

In masura in care un castigator nu poate beneficia in final de premiul castigat, datorita nerespectarii unor conditii specifice de concurs (nu se poate deplasa pentru ridicarea premiului din motive obiective sau din alte cauze independente de vointa sa), premiul se va acorda unei rezerve, in ordinea stabilita conform tragerii la sorti.

Desemnarea castigatorului

Castigatorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorti si se va alege din lista participantilor care indeplinesc toate conditiile de participare mentionate in prezentul regulament, in data de 11.09.2022.

Pentru stabilirea castigatorului se va folosi pagina web www.random.org si urmatoarea procedura:

– vor fi introduse numele participantilor care au efectuat postarile conform specificatiilor de mai sus in sectiunea “Comment” prin etichetarea unei persoane pana in data de …………………., la ora 23:59, in campul pus la dispozitie de catre http://www.random.org/lists/. Se va utiliza apoi functia “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse in lista.

Prima persoana a carui nume a fost generat in urma utilizarii functiei “Randomize” / “Aleator” va fi considerata castigatoare, iar urmatoarele 2 persoane vor fi considerate rezerve, in ordinea in care numele acestora a fost generat in lista.

Daca, la verificarea finala, castigatorul desemnat initial nu indeplineste conditiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat si va fi contactata persoana a carei nume a fost generat, in lista de rezerve, in ordinea in care numele lor a fost generat in lista, fiindu-le atribuit premiul in functie de premiul castigat de participantul a carui premiu a fost anulat. In situatia in care nu poate fi atribuit premiul nici de aceasta data, se va relua procedura pana la epuizarea rezervelor. In situatia in care nici unul dintre cele 3 nume generate nu va duce la acordarea premilor, se va proceda la o noua extragere in condiiile prezentului regulament.

Rezultatul extragerii va fi afisat pe pagina https://www.facebook.com/RossellRomania

Responsabilitati

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Rossell & Co, a concursului sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Clauze finale

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine orice tip de corespondenta cu participantii la activitatea promotionala ulterior incheierii acesteia.

Prin participarea la concurs, participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele: a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

Organizatorul si societatile comerciale implicate in concurs: a. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lor de catre castigator; b. sunt exonerate de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; c. nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii; d. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului (castigatorul nu a ridicat premiul).